Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat, že GRENKELEASING s.r.o. mění své bankovní spojení.
S účinností od října 2021, prosím, používejte při svých platbách následující bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s.
Tento nový účet již naleznete na všech výzvách k úhradě a fakturách. Stávající účet vedený u COMMERZBANK bude k 31.10.2021 zrušen.

Nový účet: 5226065002/5500

BIC/SWIFT: RZBCCZPP
IBAN:CZ13 5500 0000 0052 2606 5002