Leasing a pronájem - často kladené dotazy (FAQ)

Vše, co potřebujete vědět o leasingu a pronájmu v GRENKE.

Zavolejte nám

Spojte se s námi prostřednictvím

+420 221 501 711

Po - Pá 8:00 - 16:30

FAQ/dodavatel/obecné

Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je přes váš partnerský portál. Tam si můžete vypočítat cenu leasingu a odeslat žádost přes internet - stačí jen párkrát kliknout. Kliknutím sem přejdete přímo na partnerský portál. Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje, můžete o ně požádat zde nebo informace získat přímo od své místní kontaktní osoby. Pokud ještě nemáte přístupové údaje do GO Partner, ale už jste dříve pracovali s naším bývalým partnerským portálem, můžete o nové přístupové údaje požádat zde.

Leasingové formuláře jsou ve formátu PDF. K jejich zobrazení budete potřebovat Adobe Acrobat Reader. Můžete si ho stáhnout na Adobe’s website. Tento software lze volně používat.

Společnost GRENKE zaručuje, že vaše faktura bude uhrazena do 24 hodin za předpokladu, že máme všechny potřebné smluvní dokumenty. Pro maloobchodní partnery společnosti GRENKE je proto leasing spolehlivou transakcí bez jakýchkoli nezaplacených pohledávek. Pokud si vaši klienti sjednají leasing, zlepší svou likviditu a také svoje výsledky.

FAQ/zákazník/obecné

Leasing a pronájem jsou v GRENKE dostupné za čistou pořizovací cenu od 20 000 Kč výše. To znamená, že s GRENKE můžete financovat i menší investice.

GRENKE funguje nezávisle na veškerých výrobcích či bankách. Díky tomu při volbě svých zařízení nejste vázáni na konkrétní značky či výrobce. GRENKE se zaměřuje na předměty v oblasti kancelářské komunikace a kancelářského vybavení, lékařské techniky, bezpečnostních systémů a zařízení. Lze financovat i neobvyklejší zařízení - nejlepší způsob, jak se dozvědět více, je spojit se s námi, abychom pro vás mohli najít vhodné řešení.

To můžete udělat snadno pomocí kontaktního formuláře. Stačí zvolit, že vás zajímá 'Produktová řada' a téma 'Leasing a pronájem'. 

K udání dne, kdy jste obdrželi předmět leasingu použijete předávací protokol. Schválená základní doba trvání leasingu začíná běžet až v první den kalendářního čtvrtletí po obdržení předmětu leasingu nebo kalendářního měsíce, pokud jste si dohodli měsíční platby. Do té doby budete platit poplatek za užívání ve výši 1/30 dohodnuté měsíční splátky v rámci leasingu/pronájmu.

Aby vše fungovalo efektivněji a rentabilně i v tomto ohledu, intervaly splátek vymezených ve vaší leasingové smlouvě/smlouvě o pronájmu GRENKE stanoví pouze čtyřikrát za rok (6. ledna, 6. dubna, 6. července a 6. října). Jinými slovy, splátky musí být uhrazeny předem za každé čtvrtletí.


Podle potřeby se lze samozřejmě také dohodnout na měsíčních splátkách. To ovšem nebude znamenat úsporu ve výši 1,5 % zohledněnou při čtvrtletní úhradě, což by znamenalo, že se vaše splátky v takovém případě o toto procento navýší.

Pojištění je povinné pro všechny předměty leasingu. Pokud nemáte své vlastní pojištění, společnost GRENKE vaše předměty leasingu zahrne pod cenově výhodnou rámcovou pojistnou smlouvu. Pojistné bude splatné ročně a bude záviset na pořizovací ceně.

Financování formou leasingu je zvláštní v tom, že jako osoba čerpající leasing nemusíte 'splatit' zařízení, které je předmětem leasingu, ale budete platit pouze jeho používání.

 

Leasing je v zásadě podobný pronájmu. Jako příklad lze uvést pronájem bytu. Když si pronajmete byt, tím, že hradíte nájemné, se nestáváte majitelem bytu, ale platíte pouze za jeho užívání. Placením nájemného byt nikdy nepřejde do vašeho vlastnictví. Když skončí nájemní smlouva na byt, musíte se odstěhovat a byt 'vrátit'. Leasing funguje na podobném principu.

 

Povinnost spočívající ve vrácení zařízení, které je předmětem leasingu, po uplynutí smlouvy je předpokladem právně nezávadné leasingové smlouvy, podle níž můžete své leasingové splátky uplatnit jako daňově uznatelný náklad. To, že předmět leasingu po vypršení smlouvy vrátíte, znamená, že si můžete okamžitě pořídit modernější vybavení.

U leasingových smluv jednotlivé smluvní strany souhlasí s úplnou úhradou leasingových splátek předepsaných po celou dobu trvání smlouvy. Leasingová smlouva může být kdykoli ukončena předčasným odstoupením od smlouvy, kdy je však třeba uhradit veškeré zbývající závazky.

Celou smlouvu můžete snadno a bezpečně vyřídit přes internet s použitím našeho klientského portálu. Můžete jej například využít k obdržení digitálních faktur, které splňují všechny platné zákonné požadavky na daňové doklady.

Klientský portál

FAQ/zákazník/rámcová dohoda

Nákupy v hodnotě nejméně 200 000 Kč by celkově měly být rozplánovány na následujících dvanáct měsíců. Zdá se to hodně, ale celková částka je snadno dosažitelná, a to zejména vzhledem k tomu, že aktuální nákupy nebo ty, které již byly provedeny, lze zahrnout do kalkulace. Tento celkový objem investice určuje zvýhodněné podmínky všech jednotlivých smluv v rámci dohody, i když jde třeba o malý nákup v hodnotě 20 000 Kč. To znamená, že tento rámec se vyplatí od prvního nákupu - a nejen finančně. Zpracování jednotlivých leasingových smluv v rámci dohody je zvlášť jednoduché a rychlé. Je potřeba provést pouze jedno hodnocení vaší bonity a smlouvy jsou navíc zjednodušené.

Ne. GRENKE funguje nezávisle na veškerých výrobcích. Klienti mají přístup k široké škále leasingových možností. Například v odvětví kancelářské komunikace a kancelářského vybavení, lékařské techniky a bezpečnostních systémů a také strojních zařízení. Za jistých okolností si lze leasing po dohodě vyřídit i na neobvyklejší zařízení.

Vůbec - kromě zvýhodněných podmínek, samozřejmě. Jako zákazník si pro každý předmět leasingu samostatně zvolíte základní dobu trvání leasingu a typ smlouvy.

Na základě zvoleného typu smlouvy existují různé možnosti. U smluv na Classic leasing zaprvé vrácení zařízení a zakoupení nových; zadruhé požádání o nabídku na odkup zařízení, která jsou předmětem leasingu; a zatřetí pokračování v leasingu. To znamená, že společnost se může rozhodnout flexibilně.

Ne. Neúčtujeme poplatek za poskytnutí leasingu. Budete platit pouze leasingové splátky za zařízení předepsané v jednotlivých smlouvách.

Podnikatele vždy může zaskočit nějaké překvapení. Skvělým příkladem je finanční krize. Pokud klient ze závažných důvodů potřebuje odložit nebo zrušit plánované investice, pomůžeme mu najít řešení. Odložené investice mohou být například zpracovány v rámci následné rámcové dohody nebo prostřednictvím rozšíření stávající dohody. 

Celkový objem leasingu je klientovi k dispozici za stanovených podmínek po dobu dvanácti měsíců bez ohledu na kalendářní rok. Během tohoto období má přístup k celkovému objemu leasingu v rámci jakéhokoli počtu samostatných smluv, a to vždy v době, kdy je pro firmu vhodné investovat.

Ne. Leasingové splátky zůstávají pevné až do konce dané smlouvy. Retroaktivní úpravy nejsou možné.