PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Zavolejte nám

Spojte se s námi prostřednictvím

+420 221 501 711

Po - Pá 8:00 - 16:30

GRENKELEASING s.r.o.

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8

IČ 45807655

DIČ CZ45807655

E-Mail [email protected] Internet www.grenke.cz

 

 

GRENKELEASING s.r.o. (dále nazývaná "GRENKE") se snaží trvale kontrolovat a aktualizovat tyto webové stránky, ale i přes veškeré vynakládané úsilí nemusí být informace obsažené v těchto webových stránkách aktuální nebo přesné. V rozsahu povoleném zákonem GRENKE vylučuje všechny záruky, podmínky a prohlášení (ať výslovné nebo mlčky obsažené), které se mohou vztahovat k webovým stránkám nebo jakémukoli jejich obsahu. GRENKE nebude odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), i předvídatelnou, nebo která vznikne v souvislosti s tím, že:

 

1. použijete jakýkoli obsah nebo materiál uvedený ve webových stránkách nebo se na něj spolehnete;

2. použijete webové stránky nebo nebudete schopen(schopna) je použít;

 

včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných, následných nebo trestných škod, což zahrnuje (ale nejenom) ztrátu tržeb, zisků nebo obchodu či očekávaných úspor, ztrátu možnosti použití nebo dobrého jména či dobré pověsti, ztrátu dat, a to i když tato ztráta byla předvídatelná. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na obsah třetích osob nebo jej mohou ukazovat (obsah třetích osob), včetně odkazů na webové stránky provozované jinými organizacemi a fyzickými osobami (webové stránky třetích osob). Obsah třetích osob a webové stránky třetích osob nejsou pod kontrolou GRENKE. GRENKE neschvaluje, nepovoluje ani nezaručuje a nevymáhá obsah třetích osob, webové stránky třetích osob nebo výrobky, služby nebo informace dostupné na jakýchkoli webových stránkách třetích osob nebo s ohledem na vlastníka či provozovatele webových stránek třetích osob či jejich chování. Pokud používáte obsah či webové stránky třetích osob nebo se na ně spoleháte, činíte tak výlučně na vlastní nebezpečí.

GRENKE si vyhrazuje právo měnit poskytované informace.

 

© GRENKELEASING s.r.o. Všechna práva vyhrazena.